Tik-tok बनाउनेको परीक्षा रद्द, निरीक्षक र केन्द्राध्यक्ष समेत कडा कारबाहीमा

शिक्षा/स्वास्थ्य

२०७७ साल मंसिर महिनामा सञ्चालित कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षामा सहभागी कालिका मा वि , सिंहासैन, दैलेखका विद्यार्थी रोशन कुमार शाहीले परीक्षाको मर्यादा विपरित परीक्षाको समयमा भए गरेका कार्यहरूलाई tik-tok बनाई सामाजिक सञ्जालमा राखेकोमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ले  निजको चालु खण्डको सम्पूर्ण विषयको परीक्षा रद्द गरेको एवं सोही विद्यालयमा निरीक्षकको रुपमा खटिएका शिक्षक श्री कमलबहादुर शाही र उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक एवं केन्द्राध्यक्ष श्री चक्रबहादुर शाहीलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन गरिने कुनै पनि परीक्षा सम्बन्धी काममा तीन वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कारवाही गरेको छ  एवं निजहरुलाई विभागीय कारवाहीका लागि शिक्षा, विज्ञानत तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ।